سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی فروش مکمل های بدن سازی مجاز نکس وان موزیک - دانلود موزیک جدید اپلود سنتر عکس و فایل رایگان فراز هاستینگ|بهترین خدمات هاستینگ هاست وبلاگدهی حرفه ای
بستن تبلیغات [X]
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه ریزغده ­زایی رقم­ های زودرس و دیررس گیاه ...
loading...

دانلود مقالات

پایان نامه بازدید : 1 جمعه 4 آبان 1397 زمان : 15:12
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان­نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی

گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان

بررسی و مقایسه ریزغده ­زایی رقم­ های زودرس و دیررس گیاه سیب­ زمینی

(Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت درون شیشه­ای

استاد راهنما

دکتر مجید معصومیان

استاد مشاور

دکتر حسین افشاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.................................................................................................................................۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- مقدمه......................................................................................................................................۲

۱-۱- مبداء و تاریخچه سیب زمینی....................................................................................................۴

۱-۲- خصوصیات گیاهی..................................................................................................۵

 • مورفولوژی.................................................................................................................۵

۱-۲-۲- مراحل رشد و نمو......................................................................................................۸

۱-۲-۲-۱- رشد جوانه غده (مرحله رشدی I)................................................................................9

۱-۲-۲-۲- استقرار گیاه (مرحله رشدی II).....................................................................................9

۱-۲-۲-۳- شروع غده دهی (مرحله رشدی III)..........................................................................9

۱-۲-۲-۴- حجیم شدن غده ها (مرحله ی رشد IV)....................................................................10

۱-۲-۲-۵- رسیدگی غده (مرحله رشد V)..............................................................................10

۱-۳- بیماری های ویروسی سیب زمینی...............................................................................۱۰

۱-۴- تاریخچه کشت بافت................................................................................................۱۲

۱-۵- ریزازدیادی سیب زمینی......................................................................................................۱۶

۱-۶- عوامل موثر در ریز ازدیادی سیب زمینی.........................................................................۱۷

۱-۶-۱- ترکیبات محیط کشت....................................................................................۱۸

۱-۶-۱-۱- قند.................................................................................................................۱۸

۱-۶-۱-۲- مواد معدنی..................................................................................................۱۸

۱-۶-۱-۳- عامل ژلی..................................................................................................۲۱

۱-۶-۱-۴- ویتامین ها...............................................................................................۲۱

۱-۶-۱-۵- تنظیم کننده های رشد گیاهی............................................................................۲۱

۱-۷-۱- عوامل فیزیکی موثر بر کشت بافت...............................................................................۲۲

۱-۸-۱- تاثیر مواد گیاهی بر کشت بافت.....................................................................................۲۳

۱-۹-۱- تولید غده...........................................................................................................۲۴

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده.............................................................................۲۶

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱- محل انجام آزمایش.................................................................................................۳۷

۳-۲- تهیه مواد گیاهی.........................................................................................................۳۷

۳-۳- کشت غده های سیب زمینی......................................................................۳۹

۳-۴-تهیه محیط کشت و نحوه استریل آن.........................................................۴۰

۳-۴-۱- محیط کشت تکثیر قلمه تک جوانه (جامد)....................................................................۴۰

۳-۴-۲- محیط کشت تعلیقی تکثیر ساقه (مایع)...........................................................................۴۱

۳-۴-۳- محیط کشت غده زایی.......................................................................................................۴۱

۳-۵- کشت اولیه و تولید گیاهچه...............................................................................۴۳

۳-۶- زیر کشت و تکثیر گیاهچه...................................................................................۴۳

۳-۷- آزمایش های انجام شده..................................................................................۴۴

۳-۷-۱- آزمایش ۱: تعیین پروتکل ضدعفونی سطحی مواد گیاهی..........................................................................................۴۵

۳-۷-۲- آزمایش ۲: بررسی اثر ۲iP بر روی رشد و نمو گیاهچه............................................................................................۴۵

۳-۷-۳- آزمایش ۳: بررسی اثر BAP بر روی رشد و نمو گیاهچه­........................................................................................۴۵

۳-۷-۴- آزمایش ۴: بررسی اثر CCC بر روی رشد و نمو گیاهچه­........................................................................................۴۶

۳-۷-۵- آزمایش ۵: بررسی اثر GA3 بر روی رشد و نمو گیاهچه­.........................................................................................۴۶

۳-۷-۲-۵- آزمایش ۶: بررسی اثر Picholoram بر روی رشد و نمو گیاهچه......................................................................۴۷

۳-۷-۲-۶- آزمایش ۷: بررسی اثر NAA بر روی رشد و نمو گیاهچه­...................................................................................۴۷

۳-۷-۲-۷- آزمایش ۸: بررسی اثر متقابل هورمون­های برتر بر روی رشد و نمو گیاهچه­........................................................۴۷

۳-۷-۳- آزمایش­های مرحله تولید ریز­غده..................................................................................۴۸

۳-۷-۳-۱- آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریز­غده­.................................................................................................۴۸

۳-۷-۳-۲- آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریز­غده­...........................................................................................۴۹

۳-۷-۳-۳- آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریز­غده­...........................................................................................۴۹

۳-۷-۳-۴- آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریز­غده­............................................................................................۵۰

۳-۷-۳-۵- آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریز­غده..........................................................................................۵۰

۳-۷-۳-۶- آزمایش ۱۴: بررسی اثر متقابل هورمون­های برتر بر روی تولید ریزغده................................................................۵۰

۳-۸- تجزیه و تحلیل داده­ها.................................................................................................۵۱

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- نتایج آزمایش­ها..........................................................................................۵۳

۴-۱-۱- آزمایش ۱: تعیین بهترین پروتکل ضدعفونی سطحی مواد گیاهی..............................................................................۵۳

۴-۱-۲- آزمایش ۲: بررسی اثر ۲iP بر روی رشد و نمو گیاهچه­............................................................................................۵۵

۴-۱-۳- آزمایش ۳: بررسی اثر BAP بر روی رشد و نمو گیاهچه­........................................................................................۵۷

۴-۱-۴- آزمایش ۴: بررسی اثر CCC بر روی رشد و نمو گیاهچه­........................................................................................۶۰

۴-۱-۵- آزمایش ۵: بررسی اثر GA3 بر روی رشد و نمو گیاهچه­........................................................................................۶۲

۴-۱-۶- آزمایش ۶: بررسی اثر Picholoram بر روی رشد و نمو گیاهچه­..........................................................................۶۵

۴-۱-۷- آزمایش ۷: بررسی اثر NAA بر روی رشد و نمو گیاهچه­.......................................................................................۶۵

۴-۱-۸-آزمایش ۸: بررسی اثر متقابل هورمون­های برتر بر روی رشد و نمو گیاهچه­..............................................................۶۹

۴-۱-۹-آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریز­غده­...............................................................................................۸۰

۴-۱-۱۰-آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریز­غده­........................................................................................۸۳

۴-۱-۱۱-آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریز­غده­........................................................................................۸۶

۴-۱-۱۲-آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریز­غده­.................................................................................۹۰

۴-۱-۱۳-آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریز­غده­.................................................................................۹۰

۴-۱-۱۴-آزمایش ۱۴: بررسی اثر متقابل هورمون­های برتر بر روی تولید ریزغده­...................................................................۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- آزمایش ۱: تعیین بهترین پروتکل ضدعفونی سطحی مواد گیاهی....................................................................۱۰۲

۵-۲- آزمایش ۲: بررسی اثر ۲iP بر روی رشد و نمو گیاهچه­.................................................................................۱۰۳

۵-۳- آزمایش ۳: بررسی اثر BAP بر روی رشد و نمو گیاهچه...........................................................................................۱۰۳

۵-۴- آزمایش ۴: بررسی اثر CCC بر روی رشد و نمو گیاهچه­..........................................................................................۱۰۴

۵-۵- آزمایش ۵: بررسی اثر GA3 بر روی رشد و نمو گیاهچه­...........................................................................................۱۰۵

۵-۶- آزمایش ۶: بررسی اثر Picoloram بر روی رشد و نمو گیاهچه­...............................................................................۱۰۶

۵-۷- آزمایش ۷: بررسی اثر NAA بر روی رشد و نمو گیاهچه..........................................................................................۱۰۷

۵-۸-آزمایش ۸: بررسی اثر متقابل هورمون­های برتر بر روی رشد و نمو گیاهچه­................................................................۱۰۸

۵-۹- آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریز­غده­..............................................................................................۱۱۳

۵-۱۰- آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریز­غده­................................................................................................۱۱۳

۵-۱۱- آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریز­غده................................................................................................۱۱۴

۵-۱۲- آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریز­غده­................................................................................................۱۱۵

۵-۱۳- آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریز­غده­...............................................................................................۱۱۶

۵-۱۴-آزمایش ۱۴: بررسی اثر متقابل هورمون­های برتر بر روی تولید ریزغده......................................................................۱۱۷

جمع­بندی و پیشنهادات.......................................................................................................................۱۲۲

مرحله ضدعفونی.........................................................................................................................۱۲۲

تعیین پروتکل مناسب تولید گیاهچه...............................................................................................۱۲۳

تعیین پروتکل مناسب تولید ریزغده........................................................................................................۱۲۴

فهرست منابع...................................................................................................................................................۱۲۵

چکیده:

سیب­زمینی (Solanum tuberosum L.) مهم­ترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده­ی دنیا به شمار می­رود. محصول سیب­زمینی به علت دارا بودن تکثیر رویشی، مستعد آلودگی به وسیله­ی باکتری­ها، قارچ­ها، ویروس­ها و ویروئیدها می­باشد که این عوامل بیماری­زا در اثر تکثیر به نسل­های رویشی بعد منتقل می­گردند. در سال­های اخیر، یک سیستم تولید غده بذری سیب­زمینی در شرایط کشت درون شیشه با بهره­گیری از گیاهچه یا ریز­غده سیب­زمینی طراحی و بهره­برداری شده است. چنین شیوه­هایی امکان تکثیر سریع­تر و تأمین حجم انبوهی از غده­های بذری سالم و عاری از عوامل بیماری­زا در فاصله زمانی کوتاه را فراهم می­نمایند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی اثر هورمون­های رشد در شرایط درون شیشه بر روی تولید گیاهچه­های سیب­زمینی و به دنبال آن تولید ریزغده سیب­زمینی به منظور افزایش تعداد، اندازه و وزن ریزغده­ها است. بهینه نمودن شرایط کشت جهت بهبود عملکرد گیاهچه­های سیب­زمینی در شرایط درون شیشه هدف دیگر از انجام این پژوهش می­باشد. برای مطالعه­ی اثر تیمارهای هورمونی از ۱۴ آزمایش مستقل بر روی رقم­های ساوالان، سانته، آگریا و مارکیز استفاده گردید. ابتدا اثر شش هورمون ۲iP، BAP، CCC، GA3، Picholoram و NAA در مقایسه با محیط کشت فاقد هورمون به منظور رشد و نمو گیاهچه و ریزغده­زایی مطالعه گردید. در مرحله­ی دوم هورمون­های برتر با غلظت­های مطلوب­تر جهت بررسی اثر متقابل آن­ها بر روی رشد و نمو گیاهچه و در نهایت تولید ریزغده به روش رویه پاسخ در محیط کشت MS مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهینه­سازی تیمارهای آزمایش، محیط کشت مناسب برای تولید گیاهچه از ریزنمونه­های گره­ای برای رقم ساوالان محیط کشت MS همراه با غلظت ۱۹/۱ میلی گرم در لیتر GA3 و ۰۶/۰ میلی­گرم در لیتر NAA، برای رقم سانته محیط کشت MS همراه با غلظت ۲۰/۱ میلی گرم در لیتر GA3 و ۰۶/۰ میلی­گرم در لیتر NAA، برای رقم آگریا محیط کشت MS همراه با غلظت ۲۰/۱ میلی گرم در لیتر GA3 و ۰۶/۰ میلی­گرم در لیتر NAA و برای رقم مارکیز محیط کشت MS همراه با غلظت ۰۶/۰ میلی­گرم در لیتر NAA پیشنهاد می­گردد. هم­چنین با توجه به نتایج بهینه­سازی تیمارهای آزمایش، محیط کشت مناسب برای تولید ریزغده و سایر صفات موثر بر آن (اندازه و وزن ریزغده و تعداد چشم در آن) برای رقم­های ساوالان، سانته و مارکیز محیط کشت MS همراه با غلظت ۱۰۰۰ میلی­گرم در لیتر CCC و برای رقم آگریا محیط کشت MS همراه با غلظت ۹۵/۹۹۹ میلی­گرم در لیتر CCC پیشنهاد می­گردد. مقایسه رشد گیاهچه برای هر رقم در محیط کشت مطلوب نشان داد بیشترین میزان رشد مربوط به رقم ساوالان و بیشترین میزان تولید ریزغده مربوط به رقم سانته بوده است. بزرگترین غده­های تولیدی مربوط به رقم مارکیز بود.

واژگان کلیدی: سیب­زمینی، گیاهچه، ریزغده، کشت­بافت و هورمون.

۱- مقدمه:

در مقیاس جهانی، سیب­زمینی (Solanum tuberosum L.) یکی از با ارزش­ترین مواد غذایی محسوب شده و از جمله محصولاتی است که قسمت عمده­ای از نیازهای غذایی بشر را تأمین می­کند. سیب­زمینی مهم­ترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده­ی دنیا به شمار می­رود (اسپونر[۱] و همکاران، ۲۰۰۵).

به علت قدرت تولید بالا و سازگاری با دامنه بسیار وسیعی از اقلیم­ها، تولید سیب­زمینی به عنوان یک منبع غذایی رو به افزایش است، به طوری که هر ساله حدود ۳۲۰ میلیون تن سیب­زمینی در سراسر جهان تولید می­شود (فائو[۲]، ۲۰۰۹). این محصول در ۱۴۰ کشور کشت می­شود که بیش از ۱۰۰ کشور آن در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری واقع شده­اند. با این وجود، هنوز بیشترین تولید در مناطق دارای شرایط آب و هوایی معتدل و در کشورهای صنعتی متمرکز است. تقریبا یک سوم این محصول در کشورهای در حال توسعه و عمدتا در کشورهای آسیایی تولید می­شود (رضایی و سلطانی، ۱۹۹۶).

محصول سیب­زمینی عملکرد بالایی داشته و در واحد سطح و زمان، انرژی و پروتئین بیشتری نسبت به سایر محصولات غذایی تولید می کند. سیب زمینی منبع غذایی مهمی برای جمعیت در حال افزایش بوده، بصورت تازه، فرآوری شده، در تغذیه دام و صنعت مورد استفاده قرار می­گیرد و به لحاظ محتوای پروتئین، کلسیم، ویتامین C و پتاسیم غنی می­باشد (بوون[۳]، ۲۰۰۳). تولید سالیانه بیش از ۵/۳ میلیون تن در کشور، این محصول را در ردیف مهم­ترین ماده غذایی قابل مصرف بعد از گندم قرار داده است (خزاعی و ارشدی، ۲۰۰۸).

متوسط مصرف سرانه در کشور بیش از ۳۵ کیلوگرم بوده و مصرف آن روز به روز در حال افزایش است و با توجه به روند رو به رشد جمعیت و گرانی سایر منابع غذایی، نیاز به تولید بیشتر این محصول اجتناب ناپذیر است (خزاعی و ارشدی، ۲۰۰۸).

با وجود مزایای بی­شمار، محصول سیب­زمینی به علت دارا بودن تکثیر رویشی، مستعد آلودگی به وسیله­ی باکتری­ها، قارچ­ها، ویروس­ها و ویروئیدها می­باشد که این عوامل بیماری­زا در اثر تکثیر به نسل­های رویشی بعد منتقل می­گردند. این آلودگی­ها می­توانند عملکرد و کیفیت بازار پسندی محصول را بطور موثری تحت تاثیر قرار دهند (تاور[۴] و همکاران، ۱۹۸۵).

در شرایط طبیعی کشت حدود ۲۵ ویروس و یک ویروئید سیب­زمینی را آلوده می­سازند که از این ویروس­ها، ویروس­های X، Y، A و S در آلوده­سازی سیب­زمینی تاثیرات بیشتری دارند. بر اساس مطالعات انجام شده خسارات ویروسی به محصول سیب­زمینی تا %۴۰ می­باشد (سدیکوئی[۵] وهمکاران، ۱۹۹۶).

یکی از راه­هایی که تا حد زیادی مشکل کاهش عملکرد محصول سیب­زمینی در اثر پاتوژن­های گیاهی، مخصوصا ویروس­ها را برطرف می­کند، استفاده از بذر سالم سیب­زمینی است (استروک[۶]، ۲۰۰۷). در سال­های اخیر، یک سیستم تولید غده بذری سیب­زمینی در شرایط کشت درون شیشه[۷] با بهره­گیری از گیاهچه یا ریز­غده سیب­زمینی طراحی و بهره­برداری شده است. چنین شیوه­هایی امکان تکثیر سریع­تر و تأمین حجم انبوهی از غده­های بذری سالم و عاری از عوامل بیماری­زا در فاصله زمانی کوتاه را فراهم می­نمایند (بیوکما[۸] و زاگ[۹]، ۱۹۹۰). گیاهچه و غدهچه های عاری از عوامل بیماری زا در سیب­زمینی که از طریق کشت بافت تولید شده­اند، می­تواند به عنوان یکی از بهترین روش­ها در برنامه­های تولید بذور گواهی شده مورد استفاده قرار گیرد (حسن­پناه، ۲۰۱۰).

با توجه به اهمیت سیب­زمینی در تولید اقتصاد و تغذیه مردم و نیاز ۷ میلیون ریز­غده در سال، همچنین اهمیت استفاده از بذر سالم در تولید محصول، که از جمله مهم­­ترین عوامل موثر در افزایش عملکرد محصول سیب­زمینی در واحد سطح می­باشد، انجام بررسی و تحقیق در این زمینه ضرورت دارد. بر این اساس، بایستی شرایط مناسب تهیه­ی ریزنمونه­های عاری از عوامل بیماری­زا، تعیین شرایط فیزیکو شیمیایی برای رشد بهینه و تکثیر سیب­زمینی، تولید گیاهان از طریق ریزازدیادی و انتقال به خاک، تولید ریزغده در شرایط درون شیشه تعیین گردد تا در نهایت تهیه منشاء بذری سالم ارقام تدوین گردد و امکان تهیه و تولید منشاء­های بذری ارقام تجارتی موجود به صورت سالیانه بوجود آید (موحدی، ۲۰۱۱).

هدف از انجام این رساله شناسایی اثر هورمون­های رشد در شرایط درون شیشه بر روی تولید گیاهچه­های سیب­زمینی و به دنبال آن تولید ریزغده سیب­زمینی به منظور افزایش تعداد، اندازه و وزن ریزغدها است.

بهینه نمودن شرایط کشت جهت بهبود عملکرد گیاهچه­های سیب­زمینی در شرایط درون شیشه هدف دیگر از انجام این تحقیق می­باشد.

هم­چنین این تحقیق جهت دست­یابی به دانش فنی تولید ریزغده­های سالم (خفتگی مناسب، پژمردگی کمتر، قابلیت نگهداری مطلوب­تر و وزن مناسب ریز غده­ها) که به عنوان منشاء ریز غده­های بذری قلمداد می­شوند انجام می­گیرد.

در نهایت مقایسه رفتار رشد گیاهچه و عملکرد ریز غده­ی رقم­های زودرس و دیررس گیاه سیب­زمینی در شرایط یکسان تولید جهت تشخیص رقم­های با کارایی عملکرد بیشتر از جمله اهداف مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.

 • مبداء و تاریخچه سیب­زمینی:

سیب­زمینی زراعی از خانواده سولاناسه[۱۰] (بادنجانیان) و جزء دو لپه­ای­ها و بومی نیمکره غربی می­باشد. منشاء آن ارتفاعات سلسه جبال آند در بولیوی می­باشد. به دلیل این که عملکرد سیب­زمینی در واحد سطح بسیار بالا می­باشد از لحاظ گسترش سطح زیر کشت بعد از ذرت در جایگاه دوم قرار داشته و دومین منبع غذایی ساده بعد از تخم­مرغ می باشد (اسپونر و همکاران، ۲۰۰۵).

سیب­زمینی محصول با ارزشی است که به دلیل سازگاری وسیع با شرایط آب و هوایی متفاوت، پتانسیل باقی ماندن برای نسل­های آینده را با توجه به افزایش جمعیت جهان دارا می­باشد. این محصول در ناحیه­ای از کوه­های آند واقع در امریکای جنوبی اهلی شده است و ساکنین این منطقه از هفت هزار سال پیش این گیاه را کشت و از ریشه­ی مغذی آن به عنوان غذا استفاده می­کرده­اند. محصول سیب­زمینی در سرتاسر جهان از سطح دریا تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری قابل تولید است، اما در شرایط آب و هوایی معتدل از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تولید حاضر جهان ۱۰۶×۳۲۲ تن غده تازه از ۳/۱۹ میلیون هکتار اراضی تحت کشت می­باشد. عمده­ترین تولید کنندگان جهانی بر حسب تولید شامل چین، فدراسیون روسیه، هند، ایالات متحده، اوکراین، لهستان، آلمان، بلاروس، هلند، انگلستان، کانادا، ترکیه و رومانی می­باشند (پریرا[۱۱] و شوک[۱۲]، ۲۰۰۵؛ فائو ۲۰۰۹).

این محصول با ارزش، حدود ۲۵۰ سال بعد از رواج آن در اروپا، توسط سرجان ملکم در عهد فتحعلی شاه به ایران آورده شد و از دیرباز تا کنون قابلیت­های متنوع و سرشار حوزه کشاورزی ایران در تولید این محصول قابل توجه است. این محصول از جایگاه ویژه­ای در کشور برخوردار است، به طوری که در حال حاضر ۲۱۰.۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت آن اختصاص داده شده و سالیانه حدود ۵.۲۴۰.۰۰۰ تن غده سیب­زمینی تولید می­گردد (فائو، ۲۰۰۹)

تعداد صفحه : ۱۵۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :

تعداد صفحات : 1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 625
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : [Ip_Today]
 • آی پی دیروز : [Ip_Yesterday]
 • بازدید امروز : 10
 • باردید دیروز : 5
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 15
 • بازدید ماه : 187
 • بازدید سال : 294
 • بازدید کلی : 294
 • کدهای اختصاصی