سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی فروش مکمل های بدن سازی مجاز نکس وان موزیک - دانلود موزیک جدید اپلود سنتر عکس و فایل رایگان فراز هاستینگ|بهترین خدمات هاستینگ هاست وبلاگدهی حرفه ای
بستن تبلیغات [X]
پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصادی : پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران
loading...

دانلود مقالات

پایان نامه بازدید : 4 جمعه 4 آبان 1397 زمان : 19:05
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی(محض)

عنوان

پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران

استاد راهنما:

دکتر احمد صدرایی جواهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان­نامه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت (steady state) آن در صنایع کارخانه­ای ایران بررسی می­شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل­ها با استفاده از روش مقطعی و برای ۹۴ صنعت با کدهای چهاررقمی ISIC در دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ انجام گرفته است. مشاهدات نشان می­دهد تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی می­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه­ای تمرکز در مدل­ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه­ای از صنایع شامل ۴۷ صنعت با دسته­بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است.

علاوه بر این، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (۶۳ درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج بدست آمده در دسته­بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات، شاهدی قوی در تایید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه­ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برونزا (شدت تبلیغات کم) می­باشد؛ این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱- کلیات 2

۱-۱. مقدمه 2

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

۱-۳. هدف تحقیق 6

۱-۴. سوالات تحقیق 7

۱-۵. فرضیات تحقیق 7

۱-۶. روش تحقیق 8

۱-۷. ساختار پایان­نامه 8

۲- مروری بر مطالعات انجام شده 9

۲-۲. مطالعات انجام شده در خارج 12

۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی 17

۳- مبانی نظری و ساختار الگو 29

۳-۱. مقدمه 30

۳-۲. بازار 31

۳-۲-۱. عناصر و متغیرهای بازار 32

۳-۳. انحصار 34

۳-۳-۱. انواع انحصار و عوامل آن 35

۳-۳-۱-۱. مکتب ساختارگرایی 36

۳-۳-۱-۲. مکتب شیکاگو - یو.سی.ال.ای 37

۳-۳-۲. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی 38

۳-۴. تمرکز صنعتی 39

۳-۴-۱. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی) 39

۳-۴-۲. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس) 40

۳-۴-۲-۱. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه 42

۳-۴-۳. اندازه­گیری تمرکز 42

۳-۴-۴. روش­های اندازه­گیری تمرکز در بازار 43

۳-۴-۴-۱. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز 44

۳-۴-۵. شاخص­های اندازه­گیری تمرکز 44

۳-۴-۵-۱. ملاحظاتی در خصوص شاخص­های تمرکز 44

۳-۴-۶. معرفی شاخص­های مطلق تمرکز 46

۳-۴-۶-۱. نسبت تمرکز چند بنگاه (k بنگاه) 46

۳-۴-۶-۲. شاخص­های هانا و کی (HK) 47

۳-۴-۶-۳. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) 48

۳-۴-۷. محدودیت و مشکلات شاخص­های تمرکز 50

۳-۴-۷-۱. محدودیت واردات 50

۳-۴-۸. تغییرات فن­آوری و تمرکز 51

۳-۴-۹. تمرکز و سودآوری 51

۳-۴-۱۰. نظریه­های تمرکز 52

۳-۴-۱۰-۱. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی) 52

۳-۴-۱۰-۲. برداشت تصادفی تمرکز 53

۳-۴-۱۱. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز 54

۳-۵. موانع ورود 54

۳-۵-۱. انواع موانع ورود 56

۳-۵-۱-۱. علل برونزا 56

۳-۵-۱-۲. علل درونزا 57

۳-۵-۱-۳. موانع ورود ساختاری 57

۳-۵-۱-۴. موانع ورود استراتژیک 59

۳-۶. تفاوت محصول 59

۳-۶-۱. تبلیغات 60

۳-۶-۲. شدت تبلیغات و ساختار بازار 61

۳-۶-۳. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار 62

۳-۶-۳-۱. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید 63

۳-۶-۴. هزینه­های ثابت و غیر قابل بازگشت 63

۳-۶-۴-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا 64

۳-۶-۴-۱-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی 65

۳-۶-۴-۲. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا 65

۳-۶-۴-۲-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی 66

۳-۷. ضریب تعدیل 66

۳-۷-۱. ضریب تعدیل ثابت و متغیر 67

۳-۸. ساختار الگو 67

۳-۸-۱. مدل حالت یکنواخت تمرکز 69

۳-۸-۲. مدل­های عدم تعادل تمرکز 70

۳-۸-۳. معرفی متغیرها 72

۳-۸-۴. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 7

۴- برآورد الگو و تحلیل نتایج 77

۴-۱. مقدمه 78

۴-۲. داده­ها 78

۴-۳. معرفی الگوها 79

۴-۴. برآورد الگو 80

۴-۴-۱. نتایج نمونه کامل صنایع 80

۴-۴-۲. نتایج نمونه زیرمجموعه­ای صنایع 85

۴-۴-۲-۱. نتایج برآورد مدل (۲) در دسته­بندی شدت تبلیغات 85

۴-۴-۲-۲. نتایج برآورد مدل (۳) در دسته­بندی شدت تبلیغات 86

۴-۴-۲-۳. نتایج برآورد مدل (۲) در دسته­بندی تمرکز 89

۴-۴-۲-۴. نتایج برآورد مدل (۳) در دسته­بندی تمرکز 91

۴-۵. آزمون­های الگو 93

۴-۵-۱. آزمون خودهمبستگی 93

الف-۱. نمونه کامل صنایع 93

الف-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۱) 93

الف-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) 94

الف-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) 94

ب-۱. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 94

ب-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تمرکز بالا 94

ب-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تمرکز بالا 95

ب-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تمرکز پایین 95

ب-۱-۴. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تمرکز پایین 95

ب-۱-۵. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تبلیغات بالا 95

ب-۱-۶. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تبلیغات بالا 96

ب-۱-۷. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تبلیغات پایین 96

ب-۱-۸. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تبلیغات پایین 96

۴-۵-۲. آزمون واریانس ناهمسانی 97

الف-۲. نمونه کامل صنایع 97

الف-۲-۱. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۱) 97

الف-۲-۲. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) 98

الف-۲-۳. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) 98

ب-۲. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 98

ب-۲-۱. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تمرکز بالا 99

ب-۲-۲. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تمرکز بالا 99

ب-۲-۳. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تمرکز پایین 99

ب-۲-۴. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تمرکز پایین 99

ب-۲-۵. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تبلیغات بالا 100

ب-۲-۶. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات بالا 100

ب-۲-۷. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تبلیغات پایین 100

ب-۲-۸. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات پایین 101

۴-۵-۳. آزمون والد 101

۵- خلاصه و نتیجه­گیری

ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :

تعداد صفحات : 1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 625
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : [Ip_Today]
 • آی پی دیروز : [Ip_Yesterday]
 • بازدید امروز : 19
 • باردید دیروز : 5
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 24
 • بازدید ماه : 196
 • بازدید سال : 303
 • بازدید کلی : 303
 • کدهای اختصاصی